Bansträckning Skiren runt

Nedan visas rundan och dess höjdprofil. En interaktiv karta finns här. Vätskekontroller finns vid 3 och 6 km.

Satellitvy

Höjdprofil